Lusthuset!

Posted by Picasa Måla lusthus är inte det lättaste.
Vad är bakom – vad är framför?