Ungernresan

Tänk att gå och gå och nästan vända om. Men så plötsligt, när jag nästan var på väg att ge upp öppnade sig ett oändligt landskap utan slut. Posted by Picasa