Posted by Picasa

”Bättre att tända ett ljus än att förbanna mörkret” Gammal klokskap från förr. Och visst är det bättre att göra det man vill, som tex att måla, – om så i liten skala – än att göra ingenting.

Du frågar om lågan, Maria. Det blev fel i överföringen – så det är ingenting som jag målat. Jag lät den vara kvar. Ibland är det kul med fel- Det ger ny inspiration.