FREDAG – FOKUS PÅ FRISKVÅRD

Friskvårdsprat på kursen. Vi är bra på att ta hand om andra men inte så bra på att se till oss själva. Just nu arbetar vi på ” Tio goda råd till min syster”.