Att vakna till grått – Arvo Pärt

Alltigrått – Inget ljus – ingen skugga.
Ingen gråt(t) – inga minnen.
Solljus – solskugga.
Grått är dagens och nattens vila.
Tyst och stilla rör sig den stora grå över himlen.

Så skönt att lugnt få vakna upp ur natten till Arvo Pärts ”Fratres”.
Musiken som för tanke o själ över milsvida slätter – mörka moln – sol o skugga!

Nu är klockan åtta! Fantastiska skolbarn! Min beundran är stor ~ dag efter dag – tidigt bli väckta – kliva upp – gå till skolan – klassrummet. Vi vuxna vet varför – barn måste…