“SEX PINNAR ~ FEM LUFT”

Sex pinnar, fem luft! Tack för den kommentaren! Ibland behöver det sägas högt för att förstås.
Hur stor är tårtbiten på sitsen? Ja, så kan man också bygga upp en pinnstol på papper! Nu väntar torsdagsgrupperna på sin tur ~