Sex skator sjunger i parken!

Underbar söndagmorgon här i Södertälje!

I Torekällparken sitter skatorna och sjunger i parkkören.
Flaxar med vingarna och byter plats med varandra för att få den bästa platsen.
Strategi – Positionering!

Måste måla skatornas kör!