PROSIT ~ VÅR, AL & HASSEL I LUFTEN!

PROSIT!!! ~ på latin ”må det gagna” ~ Al och Hassel i luften.

En ny doft har smygit sig in.
Mjuk – av fuktig jord. I väntan på värme.
Avvaktande – lite stilla.
Anpassar den sig fortfarande efter dagen.

PROSIT ~ VÅR, AL & HASSEL I LUFTEN!

PROSIT!!! ~ på latin ”må det gagna” ~ Al och Hassel i luften.

En ny doft har smygit sig in.
Mjuk – av fuktig jord. I väntan på värme.
Avvaktande – lite stilla.
Anpassar den sig fortfarande efter dagen.