Prosit – Vår, al och hassel i luften!

Prosit! – på latin ”må det gagna” – Al och Hassel i luften.

En ny doft har smugit sig in.
Mjuk – av fuktig jord. I väntan på värme.
Avvaktande – lite stilla.
Anpassar den sig fortfarande efter dagen.