SVARTVITT I SÖDERTÄLJE

Morgonen gick i svartvitt – formerna blev klarare – vyn syntes väldigt förenklat.
I akrylmåleriet har alla lyckats att behålla klarheten i färgerna. Tom tisdagskvällens akvarellgrupp provade på akryl igår och idag får onsdagsgruppen prova på akryl för första gången.