ÖGONEN BERÖR LANDSKAPET- LÅNGT BORTA OCH NÄRA!

Att beröra med ögonen – känna med blicken. Just nu ser jag sex valörer framför mig. Långt borta till nära – alla med sin egenhet. Kan jag fånga det jag ser?