VILL DU MÅLA AKVARELL I SOMMAR?

TECKNA – MÅLA – AKVARELL – OLJA – AKRYL – FRIA TEKNIKER.
I vänster kolumn har jag lagt ut den preliminära kursprogrammet för 2008.