EN HÄGRING FLÖG ÖVER HUSET

Vart tar alla målardrömmar vägen?