Målarresan fortsätter till Helsingborg och Eslöv.

Via Värmland fortsatte målarresan ner till Eslöv via Helsingborg. Försöker sitta och memorera in de oändliga landskapen – långt borta och nära – mantran – blått, blått, blågrått, grått… för att minnas senare. Märker att även Värmland har en speciell plats i mitt hjärta. – Vill inte ta foton för det blir lätt färgade ytor – minnen utan känslan som väcks i stunden.