MÅLA AKVARELL? – PLATSER FINNS!

ÄPPLEN - GUNVOR - AKVARELLSom jag skrev förra veckan så kommer jag att överboka alla grupper. Tar in tio i varje grupp – har lärt mig att upp till hälften kan vara frånvarande eller närvarande. Kommer alla tio så gör jag en målarhörna i första rummet också.