Jätteintressant kväll på Företagsamma Q Södertälje

    india.jpg

      Företagsamma Q – kvinnligt nätverk i Södertälje … för kvinnliga företagare och chefer. Ikäll hade vi besök av repsentanter ett fantastikt besök från Indien /FICCI org. Fyra av kvinnorna söker svenska affärkontakter. Återkommer om det. Vi fick föreläsningar om genus och karriär… Eller rättare sagt.. att göra karriär i ett mansdominerat företag och om Indisk kultur. Mycket intressant kväll.