Torsdagar akvarellmåleri 18.15-21.00

Nu öppnar jag för måleri på torsdagskvällarna. Vanlig tid 18.15-21.00

Mobilen är återfunnen välbehållern så nu går det att få kontakt med mig igen.
Gunvor / 0707590590