Vi målar bakom!

Just nu målar vi bakom!
Bakom är lika viktig som framför. Ser ofta målningar där det målats ett föremål och sen har bakom helt enkelt färglagts. Det ska vi nu råda bot påBakomstudie

.