Spår av svunnen tid.

Igår tog vi en härlig morgonpromenda i skogen. Vandrade i marker där det förr varit bebott. En plats, fylld av hårt arbete och liv, med människor och tamboskap. Jag kan se spår av människohänder. Förvildade buskar och äppelträd som fortfarande bär frukt. Stenhögar och igenvuxna diken. Ett liv innan min tid.