I väntan på!

I Väntan på…

Sitter här  i ateljén och väntar på målarladdade nybörjarkonstnärer som vill starta en målarresa.
Efter första penseldraget blir ingenting som det har varit innan.