Södertälje Konstnärskrets Mini adventutställning. / Gunvor

Kommer inte denna advent att delta på ”Mini”adventsutställningen i Södertälje.

Södertälje konstnärskrets  ”Mini”börjar den 8 december.