Kvarnen ska sotas!

Sotning hela dagen!
Hade planerat att måla men vi måste ju få ordning på våra skorstenar.
Husen har ju stått ett tag så de måste gås igenom.
Kvarnen har en ”skorsten” som lite annorlunda.