Nässelodling

Om det är någonting vi har mycket av på tomten är det nässlor. Det är ju ett gott tecken men de måste flyttas på innan jag kan anlägga odling. Jag vet att man kan göra tyg av nässlor. Måste ta reda på hur.
Efter dagens nässelarbete sticker och svider det i händerna. Känns att jag har arbetat.