Poeten Tomas Tranströmer

Akvarell Gunvor
Akvarell Gunvor

Tomas Tranströmer har avlidit men vissa människor sätter så djupa spår att de aldrig försvinner.
För mig har Tomas Tranströmers texter inspirerat till målningar och på mina målarkurserna har texterna diskuterats och tolkats i bilder.