Påskpyssel och hönskackel

Just nu målar jag både det ena och andra.

Att sakna ett finger gör att måleriet  blir lidande.
Men tecknar gör jag med vänster hand.


välkommen till Tolvsbo Kvarn