Fullmånedax…

Pigghet… Är det fullmånen som spökar. Sitter och planerar för kommande målarkurser.
Dax att planera hösten.