Glöm inte måla en zebra!

gallerizebra

 Anar att ni sitter och målar…nu när ni är lediga.
 Glöm inte att måla en zebra! Lämnas in senast den 8 januari.
Har du frågor så slå en signal
eller titta in på www.gallerizebra.se