Mitt måleri

Mitt tredje modersmål

Bakgrund
Född 1957 i Stockholm. Mina första år bodde vi i Värmland, växte upp i Köping , flyttade 1974 till Södertälje. Bodde ett kort tid i Märsta för att hösten 2013 flytta till Söderbärke. I mitt barndomshem var finska mitt modersmål och utanför dörren var det svenska. I vår stora familj där  kreativitet, skapande och musik var en självklarhet valde jag, förutom musiken, tecknandet och målandet. I måleriet fick jag ett eget rum och mitt tredje modersmål.

Kreativitet
För mig har det alltid varit självklart att måla. Jag har minnesbilder när jag målade bilder i sanden i sandlådan efter de större barnens önskemål. Minns renen jag målade i lekskolan och tallen jag tecknade i mellanstadiet. Varje nytt ark och penseldrag är ett nytt spännande äventyr och väntar och jag deltar  i.

Mina första år i Värmland, uppväxt i Köping och mina mina barndoms somrar vid polcirkeln där dag möter natt och midnattljusa hjortronmyrar finns det spår av i mitt måleri.  Utsikt från blånande berg och mina resor är som skattmarker för min kreativitet.

Akvarell – en kärlekshistoria
Pigmenten på vattenytan, skuggor och ljus som skapar oväntade händelser. Fragment, delar av berättelser och stämningar. Händelser i landskap, ekon av historia och historier. Det stora är litet och det lilla kan bli stort.