Hyttån

Kvällsbild från Hyttån som går bakom våran Kvarn.