Kulturnatten i Södertälje närmar sig!

Inför kulturnattens nattmåleri på kulturhuset har jag övningsmålat nattdjur!
Kom till biblioteket på Luna kulturhus. Där kan barnen måla nattdjur mellan kl. 12 och 16