Telefonkontakt Gunvor

Hm… Har anat att det är någonting med mina telefonnummer
Har blivit dubbelfel men det ska åtgärdas måndag – tisdag … så då går det inte att nå mig.
From Tisdag är företasnr… återigen…som tidigare…073 500 6886 / 0840020117.

Fram till dess ring … 07 3535 4515 / 08 40020117