Tolvsbo Kvarn

Vattenkvarnen i Stora Tolvsbo

På denna plats har det varit full aktivitet i många hundra år. Exakta datum finns inte att få fram.
Nuvarande kvarn är byggd 1893. Delar av kvarnen är den gamla smedjan.
Innan dess fanns det både  smedja och hytta och innan dess…

Här har funnit Sveriges första kräftodling på 70-talet.
De sju dammarna finns kvar. Innan kräftornas tid var det renseri och fiskeriodling.
Bassängerna finns kvar och ligger i utbyggnaden.

Kraftstationen vid Kvarnen / Hyttån har producerat el till områdena runt.

Slaggstenen finns överallt så allt är byggd ovanpå på slaggsten.

Just nu är det vi, Gunvor och Harry, som bor och verkar här i Kvarnen!

Välkommen på besök!

Tolfso Kvarn, (lånad bild)