Fredag – Inför utställning!

fixar …fixar… det var någonting viktigt jag skulle skriva men som jag glömde bort…