Tolvsbokvarn 2013

Välkommen till Tolvsbokvarn!

Äventyret har börjat!1-liten-kvaarn
2013 hittade vi vår gård här i Stora Tolvsbo.  Här vill vi landa.
En inspirerande plats med lugn, ro och underbar natur utanför dörren.
I den gamla Kvarnen bygger vi konstateljé och musikstudio!

Just nu pågår helrenovering i ”bohuset” från 70-talet och i den gamla Kvarnen.
Vi har insett att det är ett livsprojekt – ett härligt spännande sådant.
En gammal väl använd gård med en historia att förvalta.

Ett livsprojekt och arbetsläger.
Kreativitet, kunskap och händighet kommer väl till pass!

Välkommen att besöka oss!
Gunvor Kuha och Harry Vesanen

Gårdsvy 

Gårdsvy


Google+

1. Gamla Kvarnen – en infolänk till Kvarnens historia

2. Mer historia Kvarnen

Vi är nyfikna på Kvarnens historia och historier om Kvarnen. Vi tar gärna emot info och foton så vi kan berätta Kvarnens historia vidare.

Kvarnen
Mer historia Kvarnen Kvarnen

Mer historia.
Hittade en gammal sida när jag letade efter info om Kvarnen.
Plockade ut ett stycke om handlar om Kvarnen.

Mälaren Hjälmaren
23:1) Kolbäcksån – inventering av dammar och regleringsförhållanden
Bo Holst Elizabeth Kjellzon Håkan Mejstad

Området söder om Barkensjöarna
Norra Barken mottar endast några små bäckar från söder. Det
är först strax söder om Söderbärke som en större å från
Svetensjöarna rinner ut i Södra Barken.
Svetensjöarna består av Västra Sveten (1,4 km
2) och Östra Sveten (2,3 km ). Mellan dessa relativt näringsrika sjöar
rinner en å som förutom dammen vid utloppet från V Sveten
(E:19) är reglerad vid St Tolvsbo gamla kvarn (E:20). Där
ligger numera Sveriges första kräftodlingsanläggning ägd
av Elis Linden. Den togs i bruk i augusti 1974.
Östra Sveten är reglerad aven damm (E:21) med tre spettluckor
och ett överfall. Numera regleras sjöarna endast
med tanke på att hålla en konstant nivå på sjön. Tidigare
har det dock funnits en kraftstation (Söderbärke kraftstation),
(E:23) mellan Ö Sveten och Väsman.
De sista resterna efter anläggningen revs dock ut i början
på 1970-talet.

Lämna ett svar