Lördagsöppet på Södertälje Konstnärskrets

Hej!  Välkommen till Gamla Flickskolan ”Kretsen” på lördag.
Jag kommer att finnas där då.