STUDERA HIMLEN! MÅLA AKVARELLMOLN!

Stora bulliga moln utanför mitt fönster. Ljus coelin långt borta som värms upp mot mig.