Kreativiteten flödar! Anna, Agneta, Karin, Monica och Ingemar sitter djupt koncentrerade. Varken ser eller hör någonting alls i denna stund. Posted by Picasa