LÖRDAG ~ DAGEN SOM BLEV – INTE SOM PLANERAT.

Vissa dagar vill man kunna stryka bort. Hade tänkt en målardag – men ”bara måste” ta en tur med bilen. Då hände det som ingen vill ska hända. ”Punka” i korsning. Förstog av glada och medlidande blickar att förståelsen var stor. Fel plats! Tomt extradäck. Luftpumparna hade blivit utsatta för våld under natten så dom fungerade inte. Ja – dagen landade i mörker innan penseln kom fram.