Sex dikter om kärlek… årets akvarellutställning v.44

Tänk att det är över sjuttio fantastiska ”kvinnor och män” som varje vecka målar och tecknar på Öfre Ateljén! Jag är fantastiskt glad och ödmjuk över att få inspirera så många till att vilja utrycka sig med färg. Att våga…våga lite mer!
Nu är det dags att besluta om Du vågar/vill delta på årets temautställning på Galleri Hagström v. 44.
Vill du vara med? Vi har ju inte så många platser så först till…bokning!
Berndt har skickat in en dikt…läs mer på… vänster kolum / Konstutställning / penseln.

Obs! Idag är kurser 12.30 -15 inställd!
Övriga kurser som vanligt..
Det finns fortfarande platser på helgkurserna!!!

Näst ”Måla en tavla” 1.3 Olja / Boka plats… läs mer på målarkurser…