Trots lågkonjuktur och alla virus…

så har vi väldigt trevligt i grupperna när vi målar.
Det är spännande med nya infallsvinklar och tankar. Goda skratt gör att man mår bra och förhoppningsfullt håller sig friskare.
Denna och nästa vecka målar vi blommor. Nej, blommor målar vi inte utan vi tittar på formen, valören, kulören och gör sen någonting spännande av iakttagelserna.