Planerad utställning i Församlingshemmet

Utställning två veckor i Församlingshemmet. Söderbärke Kyrka
Utställning två veckor i Församlingshemmet. Söderbärke Kyrka i december.