Kategori: Akvarellcollage Gunvor Kuha

Akvarellcollage Gunvor Kuha

Collage Gunvor Kuha

Fin början på det nya året!

Sålde vägfinnaren, ett akvarellcollage /digigraphie som har
ett positiva budskapet om vårt letande efter framtidsvägen
som vi i varandet vet så lite om vart den leder
men i tillbakablickar är självklar.

Akvarellcollage Gunvor Kuha

Collage Gunvor Kuha

Fin början på det nya året!

Sålde vägfinnaren, ett akvarellcollage /digigraphie som har
ett positiva budskapet om vårt letande efter framtidsvägen
som vi i varandet vet så lite om vart den leder
men i tillbakablickar är självklar.