#lagomlunk

Kreativa städpauser är fantastisk friskvård!

Kreativa städpauser är fantastisk friskvård!

Konsten att städa blir till konst och kreativ friskvård! Kreativ Friskvård handlar om att lära sig att ta vara på stunden. Den är dyrbar! Här lunkar jag på...  Eftersom vi i dessa tider av isolering inte är ute och rör på...forts