Årsmöte Söderbärke Hembygdsförening

Under mars är det många årsmöten. Idag var det Söderbärke Hembygdsförening. 
Spännande med en aktiv och fungerande förening. Framåt händer det mycket nytt. 
Pilgrimsvandring! Det vore intressant att gå någon av etapperna. Lång eller kortare. 

Tankar att inom hembygdsföreningen starta en sektion med ”Konst och Kultur”.
Det glädjer mig. Bra att samla aktiviteter för samarbete. Tusen idéer